Å r e t s   N y t ä n k a r e
         gipsgjutet glas/träsockel
     Å r e t s   G u l d k o r n
  gipsgjutet glas/bladguld/träsockel
                H j ä r n b a l k e n
             sandgjutet glas/vinkeljärn
     
PRISSKULPTURER  årligen till  LULEÅ BUSINESS AWARDS
se mer >>