2 0 1 7

 
6-7/5  Formbazar, Kulturens hus, Luleå
 
11/5, 27/10  Prisskulpturer till Näringslivet pris, Luleå
 
27-28/5  Konstrundan, Kronan hus H1, Luleå
 
3-5/11  Konst & Hantverksmässa, Arcus, Luleå
 
 
Detalj ur "Liten lycka" ugnsgjutet målat glas